Παρασκευή, 21 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήLogisticsΑποτροπή κυβερνοεπιθέσεων στις πολυτροπικές μεταφορές, με τη σφραγίδα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχν...

Αποτροπή κυβερνοεπιθέσεων στις πολυτροπικές μεταφορές, με τη σφραγίδα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Το συντονισμό ενός επιπλέον ευρωπαϊκού έργου, αυτή τη φορά του CitySCAPE για την κυβερνοασφάλεια στις πολυτροπικές μεταφορές,  αναλαμβάνει το υπερδραστήριο και εξωστρεφές Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.)

«Το νέο ευρωπαϊκό έργο CitySCAPE θα δημιουργήσει ένα σύνολο καινοτόμων εργαλείων λογισμικού που θα εκτιμά, θα προλαμβάνει ή θα αποτρέπει τις κυβερνοεπιθέσεις στα συστήματα παροχής πληροφοριών στα μέσα και στις υποδομές μεταφορών και θα μπορεί να ενσωματωθεί σε οποιοδήποτε πολυτροπικό σύστημα μεταφορών», αναφέρει σχετικά ο δρ. Άγγελος Αμδίτης, επικεφαλής συντονιστής του CitySCAPE και διευθυντής ΕΠΙΣΕΥ του Ε.Μ.Π.

Συγκεκριμένα, τα εργαλεία λογισμικού του CitySCAPE θα προσφέρουν τα εξής:

  • Θα εντοπίζουν ύποπτα δεδομένα και πιθανές απειλές στα πληροφοριακά συστήματα.
  • Θα αξιολογούν τον αντίκτυπο μιας κυβερνοεπίθεσης από τεχνικής αλλά και από οικονομικής άποψης.
  • Θα αυξήσουν την προβλεψιμότητα των επιθέσεων.
  • θα δημιουργήσουν ένα δίκτυο μέσω του οποίου θα ειδοποιούνται οι Ομάδες Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών στην Πληροφορική (CERT) και παράλληλα θα υποστηρίζεται η δράση τους.

Το συνολικό σύστημα CitySCAPE θα δοκιμαστεί και θα αξιολογηθεί κατά τη διάρκεια δύο πιλοτικών δοκιμών, πριν παραδοθεί προς χρήση στους ενδιαφερόμενους φορείς. Η πρώτη θα πραγματοποιηθεί στο Τάλιν της Εσθονίας και η δεύτερη στη Γένοβα της Ιταλίας.

«Μια από τις βασικές συνεισφορές του έργου αποτελεί και το γεγονός ότι τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από τους πιλότους θα χρησιμοποιηθούν σε σεμινάρια για ειδικούς και μη του χώρου αλλά κυρίως θα συμβάλουν στην προτυποποίηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας», προσθέτει ο δρ. Αμδίτης.

Η πρώτη συνάντηση της κοινοπραξίας είναι προγραμματισμένη για τις  17 – 18 Σεπτεμβρίου και θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά λόγω της πανδημίας Covid-19.

Οι πολυτροπικές μεταφορές μέσα στην πόλη  

Στην επίσημη ανακοίνωση του ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ σχετικά με το CitySCAPE περιλαμβάνεται μια πολύ ενδιαφέρουσα περιγραφή των αστικών πολυτροπικών μεταφορών, η οποία εξηγεί και το σκοπό του έργου.

«Σκέψου την ευκολία, την ταχύτητα αλλά και τη μείωση κόστους που θα επέφερε η συνδυασμένη και συντονισμένη χρήση διαφορετικών τρόπων και μέσων μεταφοράς, για μία και μόνο διαδρομή μέσα στην πόλη. Την αξιοπιστία και την προβλεψιμότητα που μπορεί να προσφέρει μια τέτοια εξέλιξη, τόσο στις επιβατικές, όσο και στις εμπορευματικές μεταφορές.

Στη συνδυασμένη χρήση διαφορετικών τρόπων μεταφοράς στο ίδιο ταξίδι αναφέρεται και ο όρος «πολυτροπικές μεταφορές». Είναι πο μεταφορές που επιτυγχάνονται μέσα από την υιοθέτηση τεχνολογιών και υπηρεσιών έξυπνης κινητικότητας και οι οποίες αξιοποιούν τα πλεονεκτήματα του κάθε τρόπου μεταφοράς ξεχωριστά, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επίτευξη ενός  αειφόρου και ολοκληρωμένου συστήματος μεταφορών.

Αναγκαία προϋπόθεση για το όλο εγχείρημα αποτελεί η συνεχής ψηφιοποίηση των μεταφορών, η οποία, αν και προσφέρει πλήθος πλεονεκτημάτων, αυξάνει παράλληλα και τις πιθανότητες για κυβερνοεπιθέσεις στα αντίστοιχα συστήματα παροχής πληροφοριών».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ