Κυριακή, 1 Οκτωβρίου, 2023
ΑρχικήLogisticsΕγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας από σήμερα η ΟΛΠ Α.Ε., με απόφαση της ΑΑΔΕ

Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας από σήμερα η ΟΛΠ Α.Ε., με απόφαση της ΑΑΔΕ

Την απόκτηση από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), της Άδειας Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (ΑΕΟΦ) στην υψηλότερη βαθμίδα του θεσμού «Τελωνειακές απλουστεύσεις / Ασφάλεια & Προστασία», ανακοίνωσε σήμερα, 15 Οκτωβρίου, η Ο.Λ.Π. Α.Ε.

Ο θεσμός του Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (Authorised Economic Operator – ΑΕΟ), ο οποίος έχει τεθεί σε ισχύ στο πλαίσιο των διατάξεων του ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στοχεύει στη διευκόλυνση του υγιούς εμπορίου και στην ενίσχυση της ασφάλειας της διεθνούς εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η απόκτηση της ιδιότητας ΑΕΟ από τον οικονομικό φορέα (ως οικονομικός φορέας νοείται κάθε πρόσωπο το οποίο στο πλαίσιο της επιχειρηματικής του δραστηριότητας εμπλέκεται σε δραστηριότητες υποκείμενες στην τελωνειακή νομοθεσία), προϋποθέτει την αυστηρή τήρηση συγκεκριμένων κριτηρίων συμμόρφωσής του με τη φορολογική και τελωνειακή νομοθεσία, την αξιοπιστία των λογισμικών και πληροφοριακών συστημάτων του, την πληρότητα και ορθότητα των εσωτερικών λειτουργικών διαδικασιών του, την ικανότητά του να ανταποκρίνεται στις οικονομικές υποχρεώσεις του και τη θέσπιση και εφαρμογή μέτρων ασφάλειας και προστασίας στο εσωτερικό της επιχείρησής του αλλά και σε σχέση με τους επιχειρηματικούς του εταίρους.

Οι κάτοχοι ΑΕΟ απολαμβάνουν σημαντικά οφέλη, τα οποία αφορούν την ευκολότερη ή και άμεση πρόσβασή τους στις απλουστεύσεις της τελωνειακής νομοθεσίας, την ταχύτερη διεκπεραίωση των τελωνειακών συναλλαγών τους, την άμεση αποδέσμευση οικονομικών πόρων μέσω της μείωσης των εγγυήσεων στο πλαίσιο χρήσης συγκεκριμένων τελωνειακών καθεστώτων και διαδικασιών, τη διεθνή αναγνώρισή τους μέσω των συμφωνιών αμοιβαίας αναγνώρισης ΑΕΟ που συνάπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τρίτες χώρες, καθώς και την αναγνωρισιμότητα της αξιοπιστίας τους σε διεθνές επίπεδο, μέσω του δικαιώματος χρήσης του λογότυπου ΑΕΟ.

Στην επίσημη ανακοίνωσή της, η ΟΛΠ Α.Ε. ευχαριστεί τις τελωνειακές αρχές για την αγαστή συνεργασία και για την άψογη επίβλεψη της όλης διαδικασίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ