ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΨΥΧΟΥΣ & LOGISTICS: Σύμμαχος κατά της σπατάλης τροφίμων

Mε σκοπό να ενεργοποιήσει και να ευαισθητοποιήσει τις επιχειρήσεις μέλη της που διαχειρίζονται τρόφιμα, η ΈΒΨ&L συμμετέχει ως συνεργαζόμενο μέρος στη συμμαχία για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η πρόληψη της σπατάλης τροφίμων αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της δέσμης μέτρων για την κυκλική οικονομία και είναι πλέον ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» που εντάσσεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Η ΈΒΨ&L προτίθεται να συμβάλει στην  ανταλλαγή πληροφορίας και γνώσης, στην ανάδειξη και διάδοση καλών πρακτικών, στην προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας για την πρόληψη της σπατάλης τροφίμων, καθώς και στην περαιτέρω αξιοποίηση υποπροϊόντων και αποβλήτων προς την κατεύθυνση της κυκλικής οικονομίας. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η  Ένωση θα παραμείνει και στο μέλλον αρωγός και υποστηρικτής αντίστοιχων προσπαθειών για την πράσινη ανάπτυξη.

Ελέγξτε επίσης

Οι επιπτώσεις της πανδημίας και ο σχεδιασμός της επόμενης μέρας στο επίκεντρο του 23ου πανελλήνιου συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Logisτics

Στις 30 Νοεμβρίου ξεκινά το 23ο πανελλήνιο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Logistics με θέμα «Supply Chain Playbook:Continuity in Crisis», το οποίο …