ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΨΥΧΟΥΣ & LOGISTICS: Σύμμαχος κατά της σπατάλης τροφίμων

Mε σκοπό να ενεργοποιήσει και να ευαισθητοποιήσει τις επιχειρήσεις μέλη της που διαχειρίζονται τρόφιμα, η ΈΒΨ&L συμμετέχει ως συνεργαζόμενο μέρος στη συμμαχία για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η πρόληψη της σπατάλης τροφίμων αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της δέσμης μέτρων για την κυκλική οικονομία και είναι πλέον ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» που εντάσσεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Η ΈΒΨ&L προτίθεται να συμβάλει στην  ανταλλαγή πληροφορίας και γνώσης, στην ανάδειξη και διάδοση καλών πρακτικών, στην προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας για την πρόληψη της σπατάλης τροφίμων, καθώς και στην περαιτέρω αξιοποίηση υποπροϊόντων και αποβλήτων προς την κατεύθυνση της κυκλικής οικονομίας. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η  Ένωση θα παραμείνει και στο μέλλον αρωγός και υποστηρικτής αντίστοιχων προσπαθειών για την πράσινη ανάπτυξη.

Ελέγξτε επίσης

Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας από σήμερα η ΟΛΠ Α.Ε., με απόφαση της ΑΑΔΕ

Την απόκτηση από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), της Άδειας Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (ΑΕΟΦ) …