Κυριακή, 1 Οκτωβρίου, 2023
ΑρχικήCLUBΜετά το καλοκαίρι η μάχη για τα ενοικιαζόμενα με οδηγό

Μετά το καλοκαίρι η μάχη για τα ενοικιαζόμενα με οδηγό

Σε συνέχεια της από 12.06.2023 Προσωρινής Διαταγής του Συμβουλίου της Επικρατείας, επί της εκκρεμούσης αίτησης και προσωρινής διαταγής δέκα εταιρειών και φυσικών προσώπων για την αναστολή εφαρμογής της υπουργικής απόφασης που επιβάλλει να αναρτώνται σε ψηφιακό μητρώο τα στοιχεία σύμβασης μίσθωσης οχήματος με οδηγό τουλάχιστον δύο ώρες πριν από την έναρξη της μίσθωσης, το υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών με εγκύκλιό του (ΑΔΑ ΨΥ0Ν465ΧΘΞ-ΡΦΩ) την οποία στέλνει και προς την Τροχαία, διευκρινίζει ότι η αναστολή ισχύει μόνο για όσους προσέφυγαν κατά της απόφασης, κατονομάζοντας τους 10 ενδιαφερόμενους:

  1. NATIONS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ A.E. στην Αθήνα (Λεωφ. Μεσογείων 8Α ΤΚ. 11527)
  2. CoolRhodes I.K.E. στη Ρόδο (Λεωφ. Ηρακλειδών 84 ΤΚ. 85101)
  3. CoolMykonos Ι.Κ.Ε. στη Μύκονο (Θέση Δραφάκι Βρύση ΤΚ 84600)
  4. CoolCorfu I.K.E. στην Κέρκυρα (Στρατηγού Ξενοφώντος 65 Τ.Κ. 49100)
  5. ATTACHE Ι.Κ.Ε. στη Μύκονο (περιοχή Ομβροδέκτης ΤΚ. 84600)
  6. ΠΟΥΡΒΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ στη Θεσσαλονίκη (Βάκχου 22-24 ΤΚ. 54629)
  7. ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (RELAX) στη Μύκονο, περιοχή Δραφάκι ΤΚ. 84600
  8. ΒΑΛΑΣΙΔΗΣ-ΚΟΛΥΒΑΣ-ΤΣΑΚΝΗΣ Ι.Κ.Ε. (TSBK TRANSFER I.K.E.) στην Μύκονο θέση Δραφάκι Βρύση ΤΚ. 84600 Νομός Κυκλάδων
  9. NEXT LUXURY HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. (YOUR CHOICE IN MOVEMENT) στη Μύκονο στην περιοχή Αλεομάνδρα Μυκόνου ΤΚ. 84600
  10. ΖΩΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (BEYOND TRAVEL) στη Μύκονο στην περιοχή Ομβροδέκτης ΤΚ. 84600

Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Μεταφορών, Ι. Ξιφαρά που υπογράφει την εγκύκλιο, η Προσωρινή Διαταγή ισχύει μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης της Επιτροπής Αναστολών.

 

Επιπλέον, το υπουργείο διευκρινίζει ότι οι σχολικές εκδρομές πραγματοποιούνται μόνο με ειδικά τουριστικά λεωφορεία, σύμφωνα με την περ. ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 711/77 (ΦΕΚ Α’ 284) ή με ΚΤΕΛ ΑΕ ή ΚΤΕΛ, ή ΔΕΑΣ ΚΩ ή ΔΕΣ «ΡΟΔΑ», σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 711/77 ή τέλος με σχολικά λεωφορεία, τα οποία έχουν άδεια κυκλοφορίας κατ’ εφαρμογή της υπ. αριθμ. Δ.16900/2550/76 (ΦΕΚ Β’828) Απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Με αυτή την εγκύκλιο εξαιρεί τα Ε.Ι.Χ. οχήματα που εκμισθώνονται με οδηγό

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ