Σάββατο, 22 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΕιδήσειςΜετατροπή υπηρεσιακών διπλωμάτων οδήγησης

Μετατροπή υπηρεσιακών διπλωμάτων οδήγησης

Οι υπηρεσιακές άδειες οδήγησης που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν από την Ελληνική Αστυνομία ή το Πυροσβεστικό Σώμα μπορούν πλέον να μετατρέπονται σε πολιτικές αντίστοιχων κατηγοριών, χωρίς θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση και χωρίς θεωρητικές εξετάσεις και δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι υπηρεσιακές άδειες οδήγησης να έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για τις άδειες οδήγησης.

Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο, εφόσον είναι εν ενεργεία αστυνομικός, συνοριακός φύλακας, ειδικός φρουρός ή ανήκει στο προσωπικό της Πυροσβεστικής, και δεν εκκρεμεί σε βάρος του κατά την ημερομηνία υποβολής το διοικητικό μέτρο της οριστικής ή προσωρινής αφαίρεσης ή της αναστολής ή της παύσης ισχύος της υπηρεσιακής άδειας.

Για τη μετατροπή ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας της Περιφέρειας στην οποία βρίσκεται ο τόπος κατοικίας του. Μαζί συνυποβάλλοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά: φωτοαντίγραφο της υπηρεσιακής ταυτότητας, φωτοαντίγραφο της υπηρεσιακής άδειας ικανότητας οδήγησης, δύο  τουλάχιστον πιστοποιητικά υγείας ιατρικής εξέτασης, καθώς και τις απαιτούμενες υπηρεσιακές βεβαιώσεις.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ