Σάββατο, 20 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΕιδήσειςΝΕΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΚΤΕΛ

ΝΕΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΚΤΕΛ

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ που προβλέπει τους ελέγχους νομιμότητας και τις ποινές της κυκλοφορίας των ημεδαπών και αλλοδαπών λεωφορείων των μεταφορικών επιχειρήσεων, που εκτελούν διεθνείς τακτικές λεωφορειακές γραμμές.

Σύμφωνα με τη νέα υπουργική απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Μεταφορών κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος, καθορίζονται οι ποινές (που φθάνουν και σε πρόστιμο έως 3.000 ευρώ) για τις διαπιστούμενες παραβάσεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας επιβατικών μεταφορών από ημεδαπά και αλλοδαπά λεωφορεία που εκτελούν διεθνείς τακτικές λεωφορειακές γραμμές.

Με τη σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 366/Β/17.2.2014 εξειδικεύονται ανά συγκεκριμένη παράβαση τα διοικητικά πρόστιμα και οι διοικητικές κυρώσεις, ώστε να εξασφαλίζεται η αναλογικότητα τους.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι σε κάθε περίπτωση διαπίστωσης των παραβάσεων οι οποίες επισύρουν την ποινή του διοικητικού προστίμου, μέτρο για την εξασφάλιση της καταβολής του αποτελεί η επιτόπου αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας (της άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων) του οχήματος.

Παράλληλα, η καταλογιστική πράξη επιβολής του προστίμου επέχει θέση κυκλοφορίας του οχήματος για χρονικό διάστημα επτά ημερών, κατά τη διάρκεια του οποίου απαγορεύεται η έξοδος του οχήματος από τη χώρα.

Τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος επιστρέφονται στο νόμιμο κάτοχό τους από τις αρμόδιες κατά περίπτωση αρχές, αφού εξοφληθεί το πρόστιμο.

Χαρακτηριστικά, 3.000 ευρώ πρόστιμο επιβάλλεται σε παραβάσεις όπως η μεταφορά επιβατών σε διεθνή τακτική λεωφορειακή γραμμή δίχως άδεια, και σε μεταβίβαση ή εκχώρηση της άδειας διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής.

Σε περίπτωση που έχουν πάψει να πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής –και συγκεκριμένα οι προϋποθέσεις όσον αφορά α) την κοινοτική άδεια, β) την άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα επιβατών διεθνών μεταφορών, γ) το ειδικό σήμα λειτουργίας τουριστικού γραφείου και δ) το καταστατικό της εταιρείας (ή των εγγράφων εκπροσώπησής της σε περίπτωση που η αίτηση υπογράφεται από νόμιμο εκπρόσωπο)– επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ και διοικητική κύρωση αναστολής για ένα μήνα όλων των σχετικών με την παράβαση αδειών διεθνών τακτικών λεωφορειακών γραμμών μεταξύ Ελλάδας και κρατών-μελών ή μη μελών της Ε.Ε. που έχουν χορηγηθεί στη μεταφορική επιχείρηση.

Επίσης, πρόστιμο 800 ευρώ επιβάλλεται για παράλειψη τήρησης της εγκεκριμένης διαδρομής, των προϋποθέσεων στην αφετηρία και στα σημεία επιβίβασης – αποβίβασης επιβατών, του ωραρίου και του κομίστρου κ.ά.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ