Παρασκευή, 21 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΕιδήσειςΨΗΦΙΑΚΑ ΣΤΗΝ «ΕΡΓΑΝΗ» ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ / ΩΡΑΡΙΑ ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ, ΚΤΕΛ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΤΗΝ «ΕΡΓΑΝΗ» ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ / ΩΡΑΡΙΑ ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ, ΚΤΕΛ

Από τα μέσα Δεκεμβρίου οι εργοδότες που απασχολούν οδηγούς φορτηγών, τουριστικών λεωφορείων και αστικών ή υπεραστικών λεωφορείων (δηλαδή σε όσα οχήματα διαθέτουν ψηφιακό ταχογράφο και διέπονται από τους Κανονισμούς ΕΚ 561/2006, και ΕΕ 165/2014) και εφόσον έχουν ολοκληρώσει την απογραφική διαδικασία της ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων τους, μπορούν να καταχωρούν και στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη ΙΙ» τις αλλαγές και τροποποιήσεις της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, εντός 15 ημερών από τη λήξη της κάθε εβδομαδιαίας περιόδου εργασίας, ακολουθώντας όσα ορίζονται στο άρθρο 78 του ν. 4808/2021.

Η σχετική προθεσμία είναι εντός 15 ημερών από τη λήξη της κάθε εβδομαδιαίας περιόδου εργασίας, με χρήση του κωδικού Web Service «WTODailyD».

Ειδικότερα, η παράγραφος β του άρθρος 78 του ν. 4808/2021 προβλέπει:

«Ο εργοδότης που απασχολεί οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων και τουριστικών λεωφορείων τα οποία είναι κατασκευασμένα ή διαμορφωμένα με μόνιμο τρόπο και κατάλληλα για τη μεταφορά άνω των εννέα ατόμων, καθώς και Υπεραστικά και Αστικά ΚΤΕΛ που απασχολούν οδηγούς λεωφορείων και έχουν Κανονισμό Εργασίας, που διέπονται από τους Κανονισμούς (Ε.Κ.) 561/2006 και (Ε.Κ.) 165/2014, υποχρεούνται να καταχωρούν κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, καθώς και τη νόμιμη κατά τη νομοθεσία υπερωριακή απασχόληση, στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ δεκαπέντε (15) ημέρες μετά το τέλος κάθε εβδομαδιαίας περιόδου εργασίας. Όταν διαπιστώνεται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου εργασίας ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας ή υπερωριακή απασχόληση, χωρίς αυτή να έχει καταχωρηθεί στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ 15 ημέρες μετά το τέλος κάθε εβδομαδιαίας περιόδου εργασίας, επιβάλλονται με πράξη του αρμοδίου οργάνου σε βάρος του εργοδότη κυρώσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 28 του ν. 3996/2011».

Με νεότερη εγκύκλιο στις αρχές Νοεμβρίου 2022, αφού υπενθυμίζονται οι εργοδοτικές υποχρεώσεις (βλ. ΦΕΚ 5393 Β’/2021) και το άρθρο 33 του ν. 4663/2020 (ΦΕΚ 30 Α’) για τον κανονισμό των ΚΤΕΛ, διευκρινίζεται ότι στο άρθρο 80 παρ.1 περ. β’ του ν. 4144/2013, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 78 του ν. 4808/2021, η αναφορά σε ύπαρξη κανονισμού εργασίας γίνεται για τον προσδιορισμό των επιχειρήσεων Αστικών και Υπεραστικών ΚΤΕΛ, ως εργοδοτών που υποχρεούνται σε γνωστοποίηση τυχόν αλλαγής / τροποποίησης του ωραρίου / προγράμματος εργασίας των εργαζομένων τους οδηγών, προκειμένου να εφαρμόζουν την προθεσμία των δεκαπέντε ημερών για την εμπρόθεσμη καταχώρηση της αλλαγής / τροποποίησης του ωραρίου / προγράμματος εργασίας των εργαζομένων τους.

 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

Στην συγκεκριμένη υποχρέωση δήλωσης των αλλαγών στα ωράρια εργασίας (έστω και αναδρομικά) και στη διεύρυνση της ψηφιακής κάρτας εργασίας αντιδρούν οι ιδιοκτήτες φορτηγών και λεωφορείων, θεωρώντας ότι αρκεί ο έλεγχος της ψηφιακής κάρτας ταχογράφου των οδηγών για την τήρηση των ωραρίων απασχόλησης. Με αυτό τον τρόπο όμως οι έλεγχοι της απασχόλησης μεταφέρονται στους ίδιους τους οδηγούς, αντί των επιχειρήσεων που τους απασχολούν, αφήνοντας ορθάνοιχτο παράθυρο και για… νοικιασμένες κάρτες ταχογράφου.

Σε σχετική επιστολή της η Ομοσπονδία ΟΦΑΕ, αφού σημειώνει ότι εκπροσωπεί ως δευτεροβάθμια οργάνωση περισσότερους από 6.500 ιδιοκτήτες ελληνικών Φορτηγών Δ.Χ. και περίπου 4.000 ιδιοκτήτες Τουριστικών Λεωφορείων Δ.Χ., τονίζει ότι τα μέλη της απασχολούν επαγγελματίες οδηγούς οι οποίοι διαθέτουν κάρτα ψηφιακού ταχογράφου με την οποία καταγράφεται αναλυτικά το ωράριο οδήγησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚ 561/2006.

Σημειώνουν, λοιπόν, ότι το επάγγελμα του οδηγού είναι ήδη αυστηρώς ελεγχόμενο μεν, αλλά με ευμετάβλητο ωράριο εργασίας, και οι εργαζόμενοι δεν έχουν σταθερό εργασιακό χώρο (mobile workers).

Τονίζουν λοιπόν πως η χρήση της κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, η οποία είναι υποχρεωτική για τους επαγγελματίες οδηγούς βαρέων οχημάτων, βοηθάει στον απόλυτο έλεγχο των ωραρίων εργασίας, ενώ ο σχετικός ευρωπαϊκός Κανονισμός θέτει αυστηρούς περιορισμούς στις ώρες οδήγησης.

«Στόχος όλων μας, σημειώνει η ΟΦΑΕ, είναι η εναρμόνιση με την εθνική και την κοινοτική νομοθεσία, καθώς και η διασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών εργασίας των εργαζομένων του κλάδου. Παράλληλα, όμως, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες του επαγγέλματος, όπως σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες (έτσι ώστε το εφαρμοστικό πλαίσιο των νέων διατάξεων του Υπ. Εργασίας να μην προκαλέσει κάποια διαφοροποίηση από το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο [όπως σε όλη την Ευρώπη ισχύει το ωρομίσθιο και όχι ο μισθός και τα βαρέα και ανθυγιεινά που δεν υφίστανται σε καμία χώρα]), καθώς και το διοικητικό κόστος στις εταιρείες που απασχολούν επαγγελματίες οδηγούς για οχήματα με ταχογράφους»

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ