Παρασκευή, 24 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΕιδήσειςΣε ετοιμότητα για το Brexit

Σε ετοιμότητα για το Brexit

Ενεργός παραμένει ο σχεδιασμός του υπουργείου Μεταφορών για τυχόν άτακτο Brexit, καθώς η νέα προθεσμία μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου 2020 είναι πολύ κοντινή και δεν επιτρέπει λάθη.

Πλέον όμως έχει επιβεβαιωθεί ότι καμία πλευρά δεν θέλει «άτακτα» αποτελέσματα και πιθανότερη πλέον είναι μια σταδιακή αποχώρηση προς μια ειδική σχέση με την Ε.Ε. μετά από εξαντλητικές συζητήσεις.

Σημειώνεται ότι οι ρυθμίσεις του κανονισμού 2019/501 και τα αναφερόμενα στις επίσημες ανακοινώσεις προετοιμασίας (τα οποία έχουμε παρουσιάσει αναλυτικά τους προηγούμενους μήνες) θα ισχύσουν μόνο σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου χωρίς συμφωνία. Σε περίπτωση που επικυρωθεί η υπάρχουσα ή τυχόν νεότερη συμφωνία αποχώρησης, φυσικά, θα ισχύει ό,τι αναφέρει η συμφωνία.

Για την υπάρχουσα Συμφωνία Αποχώρησης (ανωτέρω, αρ.1) αναφέρουμε επιγραμματικά ότι προβλέπει μεταβατική περίοδο μετά την αποχώρηση του ΗΒ από την ΕΕ (άρθρο 126), στη διάρκεια της οποίας το ενωσιακό δίκαιο θα εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, με επιφύλαξη των ειδικότερων ρυθμίσεων της Συμφωνίας (άρθρο 127). Αυτό σημαίνει ότι, εάν τεθεί σε ισχύ η Συμφωνία, οι κανονισμοί (ΕΚ) 1071/2009, 1072/2009, 1073/2009 και (ΕΕ) 165/2014 θα συνεχίσουν να ισχύουν για το Ηνωμένο Βασίλειο στη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου.

Οι ενδιαφερόμενοι για θέματα εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε. μπορούν να παρακολουθούν επίσης την ειδική ιστοσελίδα της Ε.Ε. στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_el , αλλά και την αντίστοιχη εθνική ιστοσελίδα https://brexit.gov.gr. Τέλος αναλυτικές πληροφορίες καταγράφονται στον κανονισμό ΕΕ 501/2019 και στο ελληνικό έγγραφο με ΑΔΑ Ω0ΑΜ465ΧΘΞ-Ε7Ξ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ