Παρασκευή, 21 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΕιδήσειςΤεχνικοί Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων: Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλμ...

Τεχνικοί Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων: Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος

Το Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών και Ηλεκτρονικών Ισχύος του ΕΜΠ (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο), μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του ΕΜΠ, διοργανώνει Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για την Κατάρτιση Τεχνικών Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων.

Μια εκ των προϋποθέσεων, σύμφωνα με τη νέα  Υπουργική Απόφαση (Μάιος 2023), για την αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη ηλεκτροκίνητων οχημάτων (συντήρηση και επισκευή οχημάτων υψηλής τάσης), είναι η απόκτηση βεβαίωσης επιμόρφωσης κατόπιν παρακολούθησης εξειδικευμένου προγράμματος κατάρτισης σε θέματα που αφορούν στο αντικείμενο του Τεχνίτη Οχημάτων Υψηλής Τάσης, στις Κατηγορίες 1 και 2.

Το Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών και Ηλεκτρονικών Ισχύος του ΕΜΠ, επί δεκαετίες δραστηριοποιείται τόσο ερευνητικά όσο και εκπαιδευτικά σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, στα εξειδικευμένα επιστημονικά αντικείμενα της Ηλεκτροκίνησης και των Ηλεκτρονικών Ισχύος, συμβάλλοντας στην ανάπτυξή τους και επιτυγχάνοντας σημαντικές επιστημονικές διακρίσεις.

Η λειτουργία του Εργαστηρίου, η ανάπτυξη της επιστημονικής και ερευνητικής δραστηριότητάς του καθώς και το εκπαιδευτικό του έργο, υποστηρίζονται από Καθηγητές (μέλη ΔΕΠ-ΕΜΠ),  Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (μέλη ΕΔΙΠ-ΕΜΠ), Ειδικευμένο Τεχνικό Προσωπικό (ΕΤΕΠ-ΕΜΠ), Διδάκτορες Μηχανικούς και Υποψήφιους Διδάκτορες καθώς και προσωπικό για γραμματειακή υποστήριξη.

https://www.youtube.com/watch?v=TSYNkQQmMbc&list=PLqn6LEefUPpaevO2ZXkcxDtteb64UTAQ4&index=4

http://prometheus.ntua.gr

Μέσω του ΚΕΔΙΒΙΜ-ΕΜΠ, το Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών & Ηλεκτρονικών Ισχύος, διοργανώνει δύο (2) προγράμματα κατάρτισης, η επιτυχής παρακολούθηση των οποίων οδηγεί στην απονομή της Βεβαίωσης Επιμόρφωσης Κατηγορίας 1 και Κατηγορίας 2, που απαιτούνται σύμφωνα με τη νέα Υπουργική Απόφαση (Μάιος 2023), για την απόκτηση της σχετικής άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

Πρόγραμμα 1:

Κατάρτιση και Αξιολόγηση Τεχνίτη Οχημάτων Υψηλής Τάσης Κατηγορίας 1 για Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Υψηλής Τάσης

https://e-learning.ntua.gr/programs/class-1-high-voltage-vehicle-technician-training-and-assessment-for-maintenance-and-repair-of-high-voltage-vehicles/

Πρόγραμμα 2:

Κατάρτιση και Αξιολόγηση Τεχνίτη Οχημάτων Υψηλής Τάσης Κατηγορίας 2 για Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Υψηλής Τάσης

https://e-learning.ntua.gr/programs/class-2-high-voltage-vehicle-technician-training-and-assessment-for-maintenance-and-repair-of-high-voltage-vehicles/

Σύμφωνα με την Υ.Α. του Μαΐου 2023, η συμμετοχή στο πρόγραμμα επιμόρφωσης του τεχνίτη οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 2 πραγματοποιείται με την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης του τεχνίτη οχημάτων Κατηγορίας 1.

Η απονομή της βεβαίωσης Επιμόρφωσης γίνεται από το ΚΕΔΙΒΙΜ-ΕΜΠ, αμέσως μετά την ολοκληρωμένη παρακολούθηση και επιτυχή αξιολόγηση κάθε προγράμματος κατάρτισης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ