Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου, 2024
ΑρχικήΕιδήσειςΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι προετοιμασμένες για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου.

 

  • Αν κυρωθεί η Συμφωνία Αποχώρησης, η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο θα έχουν περιθώριο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020 (ή μέχρι το 2023) να διαπραγματευτούν την νέα εμπορική και οικονομική τους σχέση.

 

  • Αν δεν κυρωθεί η Συμφωνία Αποχώρησης, μετά τον Ιανουάριο 2020 (και εφόσον δεν δοθεί νέα παράταση) το Ηνωμένο Βασίλειο θα αντιμετωπίζεται άμεσα ως χώρα εκτός ΕΕ για φορολογικούς, δασμολογικούς και τελωνειακούς σκοπούς.

 

Ουσιαστικά, επηρεάζονται κυρίως όσες επιχειρήσεις διαθέτουν προϊόντα ή παρέχει υπηρεσίες στο Ηνωμένο Βασίλειο, αγοράζουν προϊόντα ή λαμβάνει υπηρεσίες από το Ηνωμένο Βασίλειο, μεταφέρουν εμπορεύματα και πρόσωπα από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν θυγατρική στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν κατοχυρώσει διπλώματα ευρεσιτεχνίας, ευρωπαϊκά εμπορικά σήματα, γεωγραφικές ενδείξεις ή πιστοποιητικά φυτικής ποικιλίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, χρησιμοποιούν άδειες τοποθέτησης προϊόντων στην αγορά ή εγκρίσεις που προέρχονται από οντότητες του Ηνωμένου Βασιλείου, απασχολούν Έλληνες υπαλλήλους στο Ηνωμένο Βασίλειο ή Βρετανούς υπαλλήλους στην Ελλάδα ή συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα με Βρετανούς εταίρους

Σε περίπτωση αποχώρησης χωρίς Συμφωνία:

 

  • Θα καταργηθεί η ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, κεφαλαίων, υπηρεσιών και προσώπων (εργαζομένων, φοιτητών, ταξιδιωτών) και το δικαίωμα ελεύθερης εγκατάστασης.

 

  • Οι εμπορικές σχέσεις της Ε.Ε. με το Ηνωμένο Βασίλειο θα διέπονται από τους γενικούς κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, χωρίς την εφαρμογή προτιμησιακού καθεστώτος.

 

  • Θα απαιτούνται τελωνειακές διαδικασίες, θα υπάρχει υποχρέωση υποβολής διασαφήσεων εισαγωγής/ εξαγωγής/ διαμετακόμισης, τα εισαγόμενα εμπορεύματα θα υπόκεινται σε δασμούς και οι τελωνειακές αρχές μπορεί να απαιτούν εγγυήσεις για πιθανές ή υπάρχουσες τελωνειακές οφειλές.

 

  • Ορισμένα εμπορεύματα που διακινούνται από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο θα υπόκεινται σε απαγορεύσεις ή περιορισμούς, γεγονός που συνεπάγεται την απαίτηση έκδοσης του απαραίτητου πιστοποιητικού/άδειας (φυτοϋγειονομικό, κτηνιατρικό, διττής χρήσης κ.λ.π) από την αρμόδια Δημόσια Αρχή, ώστε να συνοδεύουν τα εμπορεύματα κατά το στάδιο εκτελωνισμού τους.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ