Σάββατο, 20 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΕιδήσειςTUV Austria Hellas Χρήστος Νιχώρλης

TUV Austria Hellas Χρήστος Νιχώρλης

TUV AUSTRIA HELLAS ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΧΩΡΛΗΣ

Η TÜV AUSTRIA ιδρύθηκε το 1872 (πριν 143 χρόνια) ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται από το 1994 και είναι θυγατρική εταιρεία του αυστριακού οργανισμού TÜV AUSTRIA.

Ένα από τα πεδία στα οποία δραστηριοποιείται επιτυχώς τα τελευταία χρόνια η TÜV AUSTRIA είναι και η παροχή υπηρεσιών Τεχνικής Υπηρεσίας κατηγοριών Β’ & Γ’ βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2007/46/ΕΚ, έχοντας οριστεί από την αρμόδια εγκριτική αρχή (Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων του Υπουργείου Μεταφορών). Η υπηρεσία παρέχεται μέσω της TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE ή/και της TÜV AUSTRIA HELLAS.

H TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE ορίστηκε αρχικά το Μάρτιο του 2013 από τη Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων του Υπουργείου Μεταφορών ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β’ για την έκδοση εθνικής έγκρισης τύπου τόσο για μεμονωμένα οχήματα, όσο και για οχήματα μικρής σειράς παραγωγής με τις αποφάσεις ΥΑ 20279/1411/12/6.3.2013 και ΥΑ 22177/1521/12/6.3.2013 αντιστοίχως. Εν τω μεταξύ εκπαιδεύτηκαν κι Έλληνες μηχανικοί στη συγκεκριμένη υπηρεσία, το οποίο οδήγησε αφενός στην αναγνώριση κι ένταξη τους στο σύστημα ποιότητας της Αυστριακής εταιρείας (TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE), όσο και στη διαπίστευση της Ελληνικής εταιρείας (TÜV AUSTRIA HELLAS) από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), διαδικασία που ολοκληρώθηκε πρόσφατα και που αποδεικνύει την ικανότητα και τεχνική κατάρτιση των Ελλήνων μηχανικών – επιθεωρητών.

Επίσης η TÜV AUSTRIA HELLAS ορίστηκε από τη Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Γ’ για τον έλεγχο συμμόρφωσης παραγωγής (ΥΑ 960/115/14/4.3.2014).

Έτσι, η TÜV AUSTRIA HELLAS συνεργαζόμενη με την TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE, καθώς είναι και οι δύο μέλη του TÜV AUSTRIA Group, παρέχει το πλήρες πακέτο έγκρισης τύπου, τόσο σε μεμονωμένες εγκρίσεις όσο και σε εγκρίσεις μικρής σειράς, και μάλιστα είναι η μοναδική Τεχνική Υπηρεσία στην Ελλάδα που μπορεί να προσφέρει το πλήρες πακέτο, καλύπτοντας οποιοδήποτε είδος οχήματος: επιβατικό (Μ), φορτηγό (Ν), ρυμουλκούμενο (Ο), εκτός δρόμου (G), ειδικού σκοπού (S).

«Εμείς πραγματοποιούμε την επιθεώρηση των οχημάτων, ακολουθώντας συγκεκριμένη διαδικασία και βάσει συγκεκριμένων κανόνων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2007/46/ΕΚ. Εκδίδουμε κατόπιν τη σχετική έκθεση ελέγχου, βάσει της οποίας η εγκριτική αρχή, που είναι η Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων του Υπουργείου Μεταφορών, δύναται ακολούθως να εκδώσει την αντίστοιχη έγκριση τύπου», εξηγεί στο Car & Truck ο κ. Χρήστος Νιχωρλής, διευθυντής της διεύθυνσης βιομηχανικών ελέγχων της TÜV AUSTRIA HELLAS.

Πρόσθεσε δε, ότι η υπηρεσία αυτή παρέχεται για όλους τους τύπους οχημάτων, όπως λεωφορεία, φορτηγά, τρέιλερ, εκτός δρόμου και ειδικού σκοπού οχήματα.

Απαντώντας κατόπιν σε ερώτησή μας, αν ακολουθείται η ίδια διαδικασία για τα μεμονωμένα οχήματα και για τα οχήματα μικρής σειράς παραγωγής, ο κος Νιχωρλής διευκρίνισε: «Ότι, για μεν τα μεμονωμένα ο τεχνικός έλεγχος διενεργείται όταν το όχημα είναι κατασκευαστικά ολοκληρωμένο, ενώ για τα οχήματα μικρής σειράς, πραγματοποιούνται έλεγχοι κατά τη διάρκεια της παραγωγής αυτών.

Στον έλεγχο περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η ακριβής ζύγιση του οχήματος για την καταγραφή του φορτίου αξόνων, γίνεται η μέτρηση των βασικών διαστάσεων (μήκος, πλάτος και ύψος) του οχήματος κλπ. και ακολουθούν επί μέρους μετρήσεις ανάλογα με τον τύπο του οχήματος (π.χ. διαστάσεις θυρών, αν πρόκειται για λεωφορεία). Επίσης ελέγχονται τα σημεία των επί μέρους οδηγιών, που άπτονται του εκάστοτε οχήματος».

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση, μας διευκρίνισε: «Ότι μια έγκριση τύπου οχήματος μαζί με την υπερκατασκευή του, μπορεί να ισχύει και για άλλες παραλλαγές και εκδόσεις του ιδίου τύπου. Αξίζει να σημειωθεί, ότι στη διάρκεια των 2,5 ετών περίπου, που παρέχεται η συγκεκριμένη υπηρεσία, έχουν ήδη ελεγχθεί περισσότερα από 350 οχήματα για μεμονωμένη έγκριση τύπου και περισσότερα από 12 για έγκριση τύπου μικρής σειράς».

«Η εμπειρία και οι γνώσεις των μηχανικών – επιθεωρητών, που απασχολούνται στο συγκεκριμένο αντικείμενο, διασφαλίζουν τη βέλτιστη παρεχόμενη ποιότητα υπηρεσίας κι εγγυώνται άψογο τεχνικό αποτέλεσμα χωρίς σφάλματα και καθυστερήσεις στην έκδοση της έγκρισης τύπου από τη Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων του Υπουργείου Μεταφορών», τόνισε ο κος Χρήστος Νιχωρλής.

Ακολουθητέα Διαδικασία από τον πελάτη

Πελάτες της TÜV AUSTRIA HELLAS στη χώρα μας είναι οι κατασκευαστές αμαξωμάτων, οι κατασκευαστές κιβωτάμαξων, επικαθήμενων ή συρόμενων οχημάτων, ειδικών υπερκατασκευών εργοταξιακών οχημάτων, οι κατασκευαστές λεωφορείων, απορριμματοφόρων κ.α.

Ο κος Νιχωρλής εν συνεχεία μας εξήγησε: «Ότι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η ακολουθητέα διαδικασία ελαφρώς διαφοροποιείται, αν ο πελάτης ενδιαφέρεται για την έκδοση ‘μεμονωμένης’ έγκρισης τύπου ή για την έκδοση έγκρισης τύπου ‘μικρής σειράς παραγωγής’.

Σε κάθε περίπτωση, αρμόδιος επιθεωρητής της TÜV AUSTRIA HELLAS θα ενημερώσει σχετικά τον ενδιαφερόμενο, ο οποίος θα υποβάλει την αίτησή του, μαζί με τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά».

Σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε πως η έδρα του οργανισμού βρίσκεται στην Αγία Παρασκευή, ενώ για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, η TÜV AUSTRIA HELLAS διαθέτει παραρτήματα στη Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο Κρήτης και στη Μυτιλήνη.

Ενδιαφέρον όμως είναι και το σημερινό προφίλ της εταιρείας «που έχει ως όραμα και βασική προτεραιότητα την ουσιαστική εφαρμογή της ποιότητας σαν αναπόσπαστο εργαλείο του επιχειρηματικού γίγνεσθαι τοποθετώντας στο επίκεντρο τον άνθρωπο, την ασφάλεια, το περιβάλλον και το κοινωνικό σύνολο», όπως δήλωσε o κος Κωνσταντίνος Βουρλής, marketing & corporate communication coordinator της TÜV AUSTRIA HELLAS.

«Στόχος της TÜV AUSTRIA HELLAS», αναφέρει o κος Βουρλής, «είναι η παροχή υπηρεσιών, όχι μόνο στον τομέα των τεχνικών ελέγχων, των επιθεωρήσεων και των πιστοποιήσεων, αλλά και η μεταφορά τεχνογνωσίας συνδυαζόμενη με την παροχή εκπαίδευσης σε εξειδικευμένους τομείς, όπως οι πιστοποιήσεις συστημάτων διαχείρισης, υλικών, μηχανημάτων και εξοπλισμών, ανελκυστήρων, κτιριακών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων, επαγγελματικών προσόντων κ.ά.».

Ο μητρικός Οργανισμός TÜV AUSTRIA είναι Διαπιστευμένος Φορέας και Κοινοποιημένος στην Ευρωπαϊκή Ένωση με Αριθμό Κοινοποίησης 0408. Η TÜV AUSTRIA HELLAS είναι Διαπιστευμένος Φορέας Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Τεχνικών Ελέγχων από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) για το σύνολο σχεδόν των δραστηριοτήτων της. Επίσης είναι Κοινοποιημένος Φορέας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με αριθμό Κοινοποίησης 0906.

Η TÜV AUSTRIA HELLAS κατέχει ηγετική θέση στην αγορά στους τομείς που δραστηριοποιείται, τοποθετώντας στο επίκεντρο των υπηρεσιών που προσφέρει, την κοινωνική ευθύνη της απέναντι στο ευρύ κοινό και την προστιθέμενη αξία των υπηρεσιών της για το επιχειρηματικό γίγνεσθαι.

Σήμερα, η TÜV AUSTRIA HELLAS έχει παρουσία σε άλλες 9 χώρες του εξωτερικού (Αλβανία, Κύπρος, Τουρκία, Ιορδανία, Αίγυπτος, Κατάρ, Ν. Κορέα, Σαουδική Αραβία, Πακιστάν) μέσω παραρτημάτων, θυγατρικών εταιρειών και αντιπροσώπων. Απασχολεί πιστοποιημένους επιθεωρητές σε όλους τους τομείς της δραστηριότητάς της, διασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κάθε παραγωγικού κλάδου. Οι επιθεωρητές της TÜV AUSTRIA HELLAS διαθέτοντας μακρά και αποδεδειγμένη εμπειρία σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της, υποστηρίζονται από συνεχή προγράμματα εκπαιδεύσεων της TÜV ACADEMY που είναι ο εξειδικευμένος τομέας εκπαίδευσης της TÜV AUSTRIA HELLAS.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ