G-H7E76SPKL2
Σημαντικές ειδήσεις

Ζητούν παράταση για μεταβιβάσεις Euro III

Παράθυρο λίγων ημερών ακόμη για υπόλοιπα μεταβιβάσεων αδειών με φορτηγά Euro III –χωρίς υποχρέωση αντικατάστασης με Euro IV ή νεότερα– άνοιξε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών k. Κώστας Καραμανλής, με επείγουσα απόφαση (ΑΔΑ 916Λ465ΧΘΞ-1ΓΧ) για την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 14 ν.887/2010, για τα νέα όρια καυσαερίων, με τους μεταφορείς να ζητούν μεγαλύτερα χρονικά περιθώρια και τουλάχιστον τριετή παράταση.

Με την απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ορίζεται αναδρομικά ότι για τις μεταβιβάσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά τις 27 Ιανουαρίου 2022 (η πρώτη εφαρμογή της πρόβλεψης του 2010, βλ. ΑΔΑ Ρ4ΞΣ465ΧΘΞ-4ΟΚ) ή θα πραγματοποιηθούν μέχρι τις 27 Ιουλίου 2022, δεν υπάρχει υποχρέωση αντικατάστασης του φορτηγού Euro III με νεότερης τεχνολογίας (τουλάχιστον Euro IV). Υπενθυμίζεται πάντως ότι η σχετική προθεσμία του περασμένου Ιανουαρίου είχε ήδη «ακυρωθεί» εν όψει νέας ρύθμισης, η οποία υιοθετήθηκε με 6 μήνες χρονικό περιθώριο.

Μετά τις 27 Ιουλίου 2022, όμως, ο νέος κάτοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει το όχημα με άλλο, νεότερης τεχνολογίας κατηγορίας εκπομπών καυσαερίων, τουλάχιστον Euro IV. Από την υποχρέωση εξαιρούνται οι μεταβιβάσεις από κληρονομικά αίτια.

Ενδιαφέρον έχει ότι ακολούθησε έντονη αντίδραση της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος (ΟΦΑΕ), η οποία σε επιστολή προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών δήλωσε –εκ μέρους και των κατόχων φορτηγών Euro III (κυρίως σε δρομολόγια εντός Ελλάδος)– τα εξής:

«Προς απογοήτευσή μας διαπιστώνουμε για ακόμα μια φορά πως οι ανάγκες του κλάδου μας δεν αποτελούν προτεραιότητα για το ίδιο το Υπουργείο που τον εκπροσωπεί, ενώ παράλληλα η έννοια του διαλόγου και της διαβούλευσης παραμένει άγνωστη

»Δε μας δίνεται άλλη επιλογή πέρα από την εκ νέου υποβολή του αιτήματος της ΟΦΑΕ για τριετή παράταση της εφαρμογής του άρθρου 14, παρ. 3 του ν.3887/2010 που αφορά την υποχρεωτική αντικατάσταση των οχημάτων σε οχήματα τεχνολογίας Euro IV κι άνω, έπειτα από μεταβίβαση».

»Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν Β1/οικ. 347707/03.12.21 εγκύκλιο, σε περίπτωση μεταβίβασης μετά τις 27 Ιανουαρίου 2022 άδειας ΦΔΧ που είχε εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του ν.3887/2010, ο νέος κάτοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει το όχημα με άλλο, νεότερης τεχνολογίας κατηγορίας εκπομπών καυσαερίων τουλάχιστον Euro IV.

»Δεδομένου ότι τα οχήματα κατηγορίας Euro ΙΙΙ και κάτω αποτελούν δυστυχώς την πλειοψηφία του ελληνικού στόλου ΦΔΧ –κυρίως στις εθνικές μεταφορές– κρίνεται σκόπιμο να δοθεί τριετής παράταση της εφαρμογής της διάταξης αυτής του ν.3887/2010, καθώς θα βρεθούν σε δύσκολη θέση πολλοί από τους συναδέλφους μας.

»Είναι πραγματικά λυπηρό να συζητάμε λίγο πριν την έναρξη του έτους 2022 για οχήματα κατηγορίας Euro ΙΙΙ και κάτω· δυστυχώς όμως είναι η ζοφερή πραγματικότητα της ελληνικής αγοράς μεταφορών».

Προφανώς, η πίεση των αυτοκινητιστών αφορά σε αυτή τη χρονική περίοδο την οικονομική ενίσχυση των ιδιοκτητών παλαιών φορτηγών προκειμένου να αντικατασταθούν με καινούργια, με χαμηλότερες ή… ακόμη και μηδενικές εκπομπές ρύπων, καθώς η ΟΦΑΕ επισημαίνει τα εξής:

«Με δεδομένο ότι ο κλάδος μας δεν έχει τύχει καμίας οικονομικής ενίσχυσης μέχρι σήμερα, σημειώνουν οι αυτοκινητιστές, κι ενώ το μείζον ζήτημα της ανανέωσης στόλου συζητείται εδώ και πάρα πολλά έτη χωρίς όμως αποτέλεσμα μέχρι σήμερα, θεωρείται αυτονόητο ότι πριν την εξώθηση των επαγγελματιών σε οικονομικό αδιέξοδο με την απαξίωση των παλαιών οχημάτων τους, θα πρέπει πρωτίστως να δοθούν κίνητρα και μια ευκαιρία για την αναγκαία ανανέωσή τους πριν εφαρμοστεί το μέτρο.

»Είναι μάλιστα απορίας άξιο ότι ήδη δόθηκε παράταση ισχύος στην εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του ν.3887/2010 που αφορούν τη λειτουργία των μεταφορικών επιχειρήσεων με μορφή ΙΜΕ (με την οποία ευνοείται ένας ελάχιστος αριθμός εταιρειών που έχουν απομείνει και αντιστοιχούν στο 2% της αγοράς), παρότι υπήρξε η αρνητική αντίδραση της ΟΦΑΕ. Σχεδόν το 98% είχε συμμορφωθεί με την εν λόγω μεταβατική διάταξη του ν.3887/10, και είναι ελάχιστοι εκείνοι που συνεχίζουν να διατηρούν ΙΜΕ-ΕΠΕ.

»Στον αντίποδα, δεν λήφθηκε καμία ανάλογη πρωτοβουλία για την παράταση εφαρμογής του εν λόγω μέτρου, το οποίο αφορά το μεγαλύτερο αριθμό ΦΔΧ και αντιστοίχως των ιδιοκτητών τους, που αντιστοιχούν στο 60% και πλέον της αγοράς, στους οποίους δεν έχουν δοθεί κίνητρα για την αγορά νέων οχημάτων εδώ και πάρα πολλά έτη, όπως έχει συμβεί σε άλλα κράτη-μέλη.

Παράδειγμα είναι η Ιταλία, όπου πριν 20 περίπου έτη δόθηκαν κίνητρα της τάξης των 25.000 ευρώ για την επιδότηση της απόσυρσης ενός παλαιού οχήματος, τα οποία επενδύθηκαν είτε στην αγορά νέου οχήματος, ή ακόμα και για την απόσυρση των ιδιοκτητών από το επάγγελμα».

Για την ΟΦΑΕ, η εφαρμογή της διάταξης αυτής σε αυτό το χρονικό διάστημα θίγει τα συμφέροντα των αυτοκινητιστών που δεν έχουν τη δυνατότητα επένδυσης σε οχήματα νέας τεχνολογίας, καθώς και εκείνων που βρίσκονται λίγο πριν την λήξη της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ως μεταφορείς και πλέον δεν τους δίνεται καν η δυνατότητα εκμετάλλευσης του οχήματός τους, αφού δεν θα μπορούν να το μεταβιβάσουν πριν παύσουν τη δραστηριοποίησή τους.

Ελέγξτε επίσης

Τι έδειξαν φέτος οι έλεγχοι στα φορτηγά

Σημαντικά αποτελέσματα είχαν φέτος στο πρώτο εξάμηνο οι στοχευμένοι έλεγχοι φορτηγών στους αυτοκινητόδρομους για μηχανισμούς …

Τα Περιοδικά μας
WordPress Ads